ข่าวสาร,ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ” ประธานชมรมวิชาชีพฯ ” วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ” ประธานชมรมวิชาชีพฯ ” วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565ประชาสัมพันธ์แนะนำหมายเลขผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง ” ประธานชมรมวิชาชีพฯ ” วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565