ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวสาร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคภาคใต้

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคภาคใต้

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคภาคใต้

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคภาคใต้ โครงการพัฒนา รูปแบบ และยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อพัฒนาการ จัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน เรียนรู้แบบบูรณาการ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน โดยร่วมรับการประเมิน ในช่องทางออนไลน์ ใช้การนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint , VDO และการถ่ายทอดสด (Live) สถานที่จริง ในขณะประเมิน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต