วัน: 2 กันยายน 2021

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคภาคใต้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคภาคใต้

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพ […] ...

อบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์” ปีการศึกษา 2564อบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์” ปีการศึกษา 2564

อบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม และการเขียนแผนธ […] ...