หมวดหมู่: ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ” ประธานชมรมวิชาชีพฯ ” วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ” ประธานชมรมวิชาชีพฯ ” วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565


ประชาสัมพันธ์แนะนำหมายเลขผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง ” […] ...

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคภาคใต้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคภาคใต้

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมรับการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพ […] ...

อบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์” ปีการศึกษา 2564อบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์” ปีการศึกษา 2564

อบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม และการเขียนแผนธ […] ...

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษาข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 7-20 […] ...