หมวดหมู่: ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ” ประธานชมรมวิชาชีพฯ ” วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ” ประธานชมรมวิชาชีพฯ ” วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565


ประชาสัมพันธ์แนะนำหมายเลขผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง ” […] ...

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษาข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 7-20 […] ...